top of page
© Telif Hakkı. Amma meraklı çıktın he


Kurmuş olduğum strateji, planlama ve uygulamalar doğrultusunda; şirketlerin sunmuş olduğu hizmet ve ürünlerin getirisini, 1 yıl içerisinde, en az 2 kat arttırmayı vadediyorum.

Referanslar

Birbirinden bağımsız birçok sektör ve iş kolundaki şirketlerde elde edilen kazanımlar, oluşturulan sistemlerin ana mimarisini oluşturdu. Birlikte çalışmaktan ve başarılı işlerde var olmaktan dolayı teşekkür ederim.

Lisans ve Sertifikalar

Projelerde kullanılan program ve teknolojilerin optimum fayda sağlayabilmesi için temeli sağlam bilgilere ihtiyaç vardır. Temeli oluşturacak bilgilerin birkaçı aşağıdaki gibidir.

teknolojiler-33.png
teknolojiler-34.png
linkedin.png

Daha Fazlası İçin Linkedin

Butonuna Tıklayın

Araç ve Teknolojiler

Projeler yürütülerken ihtiyaç duyulabilecek ve kullanılacak teknolojilerin, birbirleri ile entegre çalışması gerekir. Projelerde, kullanılan bazı program ve teknolojiler aşağıdaki gibidir.

google-logo-9824.png
Yandex_logo_en.svg.png
Yandex_logo_en.png
pngwing.com.png
Adobe_Corporate_Logo.png
microsoft-ping-logo.png
Yahoo-Logo.png
Youtube
62c6bc0beee9410fe137d91e.png

Daha Fazlası İçin Linkedin

Butonuna Tıklayın

linkedin.png
Black Boxes

Doğru yapılanma ve temel reklam bileşenleri ile oluşturulacak reklam algoritmaları sayesinde, 1 ay içersinde ;sunmuş olduğunuz ürün ve hizmetlere sıcak para akışı sağlayalım. Devam eden süreçte;  veri analizi ve pazar takipleri ile pazar paylarımızı büyüterek sektörde lider olma yoluna girelim.

Bilinçsiz Yatırımlar Devre Dışı

Planlanan ilk aşamada, bilinçsiz ve ölçülemeyen tüm reklam yatırımlarını devre dışı bırakalım. Öngörülemeyen ve ölçümlenemeyen sistemler, gelişimin önündeki en büyük engeldir.

Sıcak Para Akışı Sağlayalım

Ürün veya hizmeti talep eden, satın alma aşamasında olan tüm kullanıcılara; kurulacak sistemler ile doğrudan ulaşalım. İlk ay itibari ile yaratılacak talepler sayesinde sıcak para akışı sağlayalım.